Poslovni Info
Bruto domaći proizvod (BDP) RH u 2016. i u prvom kvartalu 2017. manji nego 2008. godine

Bruto domaći proizvod (BDP) RH u 2016. i u prvom kvartalu 2017. manji nego 2008. godine

Bruto domaći proizvod Hrvatske od 2008. do 2016. prema tekućim cijenama manji je za 2,5 mlrd. kuna ili 0,7% i u odnosu na prvi kvartal 2017. za 0,2% ili 127 mil. kuna nego u istom kvartalu 2008. Takav trend kretanja BDP-a pokazuje smanjenje gospodarske aktivnosti, nezaposlenosti i standarda ukupnog stanovništva.

više

Djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem

Djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem
Djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem (npr. posredovanje pri zapošljavanju, poticanje novog zapošljavanja, itd.) mogu obavljati i pravne osobe kao trgovačka društva i fizičke osobe kao samostalnu djelatnost. Navedene djelatnosti obavljaju se za nezaposlene osobe i ostale tražitelje zaposlenja, poslodavce i druge osobe koje traže informacije i savjete o uvjetima i mogućnostima zapošljavanja i razvoja karijere.
više...

Za računovodstvo proračuna/proračunskog korisnika odgovoran je čelnik - neke prekršajne odredbe

Za računovodstvo proračuna/proračunskog korisnika odgovoran je čelnik - neke prekršajne odredbe
Zakonom o proračunu uređeno je proračunsko planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna, upravljanje imovinom i dugovima, upravljanje javnim dugom, zaduživanje i jamstvo države te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S), proračunski odnosi u javnom sektoru, računovodstvo, proračunski nadzor i druga pitanja vezana uz upravljanje javnim financijama.
više...

Određivanje naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora

Određivanje naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora
Pravo na naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i način izračunavanja te naknade propisano je čl. 81. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14; u nastavku: ZR). Prema navedenoj odredbi ZR-a za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radnik ima pravo na naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad).
više...

Nova ograničenja od ovrhe na isplate plaće od 3.8.2017.

Nova ograničenja od ovrhe na isplate plaće od 3.8.2017.
Novela Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 73/17; u nastavku: Novela OZ-a) stupila je na snagu 3.8.2017., a jedno od najčešćih pitanja u vezi njene primjene jest: na koje isplate plaće se primjenjuju nova ograničenja od ovrhe?
više...

Što je novo

Ispravak Odluke o porezima Općine Semeljci (Nar. nov., br. 79/17)

| više...

Odluka o općinskim porezima Općine Lovas (Nar. nov., br. 79/17)

| više...

Odluka o općinskim porezima Općine Brodski Stupnik (Nar. nov., br. 79/17)

| više...

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2017. (Nar. nov., br. 79/17)

| više...

više

Zaposleni umirovljenici i korištenje osobnog odbitka

Zaposleni umirovljenici i korištenje osobnog  odbitka
Umirovljenici u pravilu osobni odbitak koriste pri isplati mirovine, a temeljem porezne kartice koju Porezna uprava elektroničkim putem dostavlja HZMO-u po službenoj dužnosti. Međutim, umirovljenici koji su nastavili raditi do polovice radnog vremena i stoga ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada i kod drugih isplatitelja, trebali bi razmotriti gdje im je isplativije koristiti osobni odbitak, a moguće je da osobni odbitak u određenom postotku koriste i pri isplati mirovine i pri isplati plaće.
više...