Poslovni Info
Zatezne kamate od 1.1.2017.

Zatezne kamate od 1.1.2017.

Objavljena je nova prosječna kamatna stopa na stanja kredita ...

više

Novi Zakon o javnoj nabavi

Novi Zakon o javnoj nabavi
Nar. nov., br. 120/16
više...

Godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u 2017.

Godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u 2017.
Objavljena je Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017. ...
više...

Predložene izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Predložene izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Sastavni dio paketa porezne reforme je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji ...
više...

Minimalna bruto plaća u 2017.

Minimalna bruto plaća u 2017.
Radi se o najnižem mjesečnom iznosu bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu ...
više...

Što je novo

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina (Nar. nov., br. 16/17)

| više...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. nov., br. 16/17)

| više...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja (Nar. nov., br. 16/17)

| više...

Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta (Nar. nov., br. 16/17)

| više...

više

Prijedlog novog Zakona o upravnim pristojbama

Prijedlog novog Zakona o upravnim pristojbama
Izmjene i terminološka usklađenja s važećim zakonskim propisima ...
više...