Poslovni Info
10 načela financijskog izvještavanja i prevaga biti nad formom

10 načela financijskog izvještavanja i prevaga biti nad formom

Menadžeri mogu razumjeti financijske izvještaje samo ako poznaju važne računovodstvene pojmove, kategorije, pretpostavke, pravila i načela. O računovodstvenim pojmovima, kategorijama i pretpostavkama pisali smo u prethodnim brojevima TEB-ovog poslovnog infa, pa sada ukratko obrazlažemo 10 najvažnijih računovodstvenih pravila i načela financijskog izvještavanja navedenih u Okviru za primjenu Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI)

više

Fiskalizacija u prometu gotovinom - novosti od 1.1.2017.

Fiskalizacija u prometu gotovinom - novosti od 1.1.2017.
Fiskalizacija u prometu gotovinom je skup mjera koju provode obveznici fiskalizacije, kako bi se omogućio efikasan nadzor ostvarenog prometa u gotovini. Nove odredbe vezane uz postupak fiskalizacije krenule su s početkom 2017., s time da se odredbe prema kojima svi obveznici fiskalizacije moraju izdavati račune putem elektroničkih naplatnih uređaja primjenjuju od 1. srpnja 2017.
više...

Što se mijenja u naplati HRT-ove pristojbe od 1.1.2018.?

Što se mijenja u naplati HRT-ove pristojbe od 1.1.2018.?
Dugo najavljivane promjena u naplati mjesečne pristojbe HRT-a objavljene su u Narodnim novinama, br. 46/17. Međutim, spomenute dopune Zakona o HRT-u stupaju na snagu tek 1.1.2018. i primjenjivat će se na naplatu onih tražbina mjesečnih pristojbi koje dospijevaju nakon tog datuma.
više...

Ništetni i pobojni pravni poslovi

Ništetni i pobojni pravni poslovi
Svrha svakog pravnog posla je da proizvede određene pravne učinke koji se tim pravnim poslom žele postići. Da bi pravni posao proizveo pravne učinke on mora biti valjan, odnosno mora predstavljati očitovanje volje pravno i poslovno sposobnih subjekata koji sklapaju te pravne poslove, čiji učinci su mogući, dopušteni, odredivi i iskazani u propisanom pravnom obliku.
više...

Objavljeni su podaci o financiranju udruga iz javnih izvora u 2015. godini

Objavljeni su podaci o financiranju udruga iz javnih izvora u 2015. godini
Ured za udruge Vlade RH, već devetu godinu zaredom, u okviru svojih nadležnosti, prikupio je i obradio podatke o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora za 2015., te o tome izradio Izvješće, koje je Vlada prihvatila na svojoj 31. sjednici, u travnju ove godine.
više...

Što je novo

Odluka o lokalnim porezima Grada Pula - Pola (Nar. nov., br. 60/17)

| više...

Odluka o proširenju primjene Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva (Nar. nov., br. 60/17)

| više...

Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (Nar. nov., br. 60/17)

| više...

Odluka o porezima općine Vrhovine (Nar. nov., br. 59/17)

| više...

više

Povrat doprinosa iznad najviše godišnje osnovice za 2016.

Povrat doprinosa iznad najviše godišnje osnovice za 2016.
Osoba kojoj je poslodavac pri isplati plaće obračunao i uplatio doprinos iznad najviše godišnje osnovice (578.664,00 kn za 2016. godinu) može tražiti povrat istih od ispostave Porezne uprave (PU) prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu.
više...