Aktualnosti u poslovanju


Nova ograničenja od ovrhe na isplate plaće od 3.8.2017.

Nova ograničenja od ovrhe na isplate plaće od 3.8.2017.

03.08.2017.

Novela Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 73/17; u nastavku: Novela OZ-a) stupila je na snagu 3.8.2017., a jedno od najčešćih pitanja u vezi njene primjene jest: na koje isplate plaće se primjenjuju nova ograničenja od ovrhe?

više...

Fiskalizacija u prometu gotovinom - novosti od 1.1.2017.

Fiskalizacija u prometu gotovinom - novosti od 1.1.2017.

26.06.2017.

Fiskalizacija u prometu gotovinom je skup mjera koju provode obveznici fiskalizacije, kako bi se omogućio efikasan nadzor ostvarenog prometa u gotovini. Nove odredbe vezane uz postupak fiskalizacije krenule su s početkom 2017., s time da se odredbe prema kojima svi obveznici fiskalizacije moraju izdavati račune putem elektroničkih naplatnih uređaja primjenjuju od 1. srpnja 2017.

više...

Što se mijenja u naplati HRT-ove pristojbe od 1.1.2018.?

Što se mijenja u naplati HRT-ove pristojbe od 1.1.2018.?

20.06.2017.

Dugo najavljivane promjena u naplati mjesečne pristojbe HRT-a objavljene su u Narodnim novinama, br. 46/17. Međutim, spomenute dopune Zakona o HRT-u stupaju na snagu tek 1.1.2018. i primjenjivat će se na naplatu onih tražbina mjesečnih pristojbi koje dospijevaju nakon tog datuma.

više...

Isplata dividendi i udjela u dobiti

Isplata dividendi i udjela u dobiti

03.04.2017.

Na snagu stupili i novi Zakon o porezu na dohodak i novi Pravilnik o porezu na dohodak ...

više...

Predložene izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Predložene izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

21.12.2016.

Sastavni dio paketa porezne reforme je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji ...

više...

Prijedlog novog Zakona o upravnim pristojbama

Prijedlog novog Zakona o upravnim pristojbama

14.12.2016.

Izmjene i terminološka usklađenja s važećim zakonskim propisima ...

više...

Lokalni porezi - prijedlog novog Zakona

Lokalni porezi - prijedlog novog Zakona

09.12.2016.

Propisani su određeni porezi kao jedan od izvora financiranja ...

više...

Novosti koje donosi Prijedlog novog OPZ-a

Novosti koje donosi Prijedlog novog OPZ-a

07.12.2016.

U okviru aktualne porezne reforme predloženo je donošenje novog Općeg poreznog zakona ...

više...

Predložene novine u osobnim odbicima te poreznim stopama od 1.1.2017.

Predložene novine u osobnim odbicima te poreznim stopama od 1.1.2017.

02.12.2016.

Predviđene su značajne promjene u osobnim odbicima poreznih obveznika ...

više...

Koje promjene u ovrsi na plaći se očekuju izmjenama i dopunama Ovršnog zakona

Koje promjene u ovrsi na plaći se očekuju izmjenama i dopunama Ovršnog zakona

02.11.2016.

Prijedlogom izmjena i dopuna OZ-a predlaže se proširiti osnove za određivanje ovrhe na plaći ...

više...

Objavljen je novi Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja za poduzetnike za 2016. i nadalje...

Objavljen je novi Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja za poduzetnike za 2016. i nadalje...

21.10.2016.

više...

Promjene u proračunskom računovodstvu

Promjene u proračunskom računovodstvu

03.10.2016.

Prošlog mjeseca su se dogodile izmjene i dopune u samom tekstu Pravilnika, kao i u Računskom planu ...

više...

O čemu pišemo u FIP-u br. 7/16?

O čemu pišemo u FIP-u br. 7/16?

07.07.2016.

iz sadržaja TEB-ovog časopisa/mjesečnika "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2016. izdvajamo ...

više...

Najavljene izmjene i dopune Zakona o računovodstvu

Najavljene izmjene i dopune Zakona o računovodstvu

05.07.2016.

O većim najavljenim promjenama kojima se ukida Uredba o izmjenama i dopunama ZOR-a, a pojedine odredbe iz Uredbe zajedno s drugim izmjenama i dopunama se unose u tekst Zakona ...

više...

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Mjere aktivne politike zapošljavanja

04.07.2016.

OBAVIJEST Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

više...

O čemu pišemo u FIP-u br. 6/16?

O čemu pišemo u FIP-u br. 6/16?

08.06.2016.

iz sadržaja izdvajamo ...

više...

Uspostava unutarnje revizije u javnom sektoru

Uspostava unutarnje revizije u javnom sektoru

06.06.2016.

- novi (i) stari kriteriji

više...

O čemu pišemo u FIP-u br. 5/16?

O čemu pišemo u FIP-u br. 5/16?

11.05.2016.

Iz sadržaja izdvajamo...

više...

Obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja

Obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja

22.04.2016.

Moraju dobiti odobrenje nadležnog ureda državne uprave u županiji ...

više...

Provjerite o čemu pišemo u FIP-u za mjesec travanj 2016.

Provjerite o čemu pišemo u FIP-u za mjesec travanj 2016.

07.04.2016.

Iz sadržaja izdvajamo...

više...