Aktualnosti u poslovanju


VAŽNA OBAVIJEST ZA TEB-ove PRETPLATNIKE

VAŽNA OBAVIJEST ZA TEB-ove PRETPLATNIKE

20.02.2018.

Promjena PIN-a!

više...

Otvarate obrt - kolike će biti vaše obveze?

Otvarate obrt - kolike će biti vaše obveze?

26.01.2018.

Za otvaranje obrta fizička osoba mora ispunjavati određene uvjete (da joj nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti i da ima pravo korištenja prostora ako je to potrebno za obavljanje obrta). Obrt se otvara podnošenjem zahtjeva nadležnom uredu u županiji odnosno nadležnom uredu grada Zagreba. Po primitku rješenja o upisu u Obrtni registar i obrtnice, potrebno je izraditi pečat i otvoriti žiro račun, te prijaviti se u sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

više...

Novi Zakon o pružanju usluga u turizmu od 1.1.2018.

Novi Zakon o pružanju usluga u turizmu od 1.1.2018.

02.01.2018.

Dana 1.1.2018. stupio je na snagu novi Zakon o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 130/17), osim odredbi koje se odnose na ugovore o putovanju u paket aranžmanu i ugovore o povezanom putnom aranžmanu čija je primjena odgođena do 1.7.2018. godine.

više...

Prijevare u financijskim izvještajima

Prijevare u financijskim izvještajima

07.12.2017.

Nastavno na članak u prethodnom broju TEB-ovog poslovnog infa, u ovom članku pokušat ćemo objasniti što su prijevare u financijskim izvještajima. Naime, pod prijevarama se obično razumijevaju krađe (novca, druge imovine) i pronevjere, ali i krivotvorenje dokumenata, utaja poreza, zlouporaba imovine društva za osobne ili druge neposlovne potrebe (nezakonito korištenje), plaćanje fiktivnih ili precijenjenih računa, neplaćanje obveza, neisporučivanje plaćenog (proizvodi, roba, usluge) i dr.

više...

Tko je odgovoran za prijevare u financijskim izvještajima?

Tko je odgovoran za prijevare u financijskim izvještajima?

02.11.2017.

Objava revizorskog izvješća o financijskim izvještajima koncerna Agrokor ponovo je skrenula pažnju široke javnosti na važnost financijskih izvještaja, ali i na pitanje – tko je za njih odgovoran?

više...

Nova ograničenja od ovrhe na isplate plaće od 3.8.2017.

Nova ograničenja od ovrhe na isplate plaće od 3.8.2017.

03.08.2017.

Novela Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 73/17; u nastavku: Novela OZ-a) stupila je na snagu 3.8.2017., a jedno od najčešćih pitanja u vezi njene primjene jest: na koje isplate plaće se primjenjuju nova ograničenja od ovrhe?

više...

Fiskalizacija u prometu gotovinom - novosti od 1.1.2017.

Fiskalizacija u prometu gotovinom - novosti od 1.1.2017.

26.06.2017.

Fiskalizacija u prometu gotovinom je skup mjera koju provode obveznici fiskalizacije, kako bi se omogućio efikasan nadzor ostvarenog prometa u gotovini. Nove odredbe vezane uz postupak fiskalizacije krenule su s početkom 2017., s time da se odredbe prema kojima svi obveznici fiskalizacije moraju izdavati račune putem elektroničkih naplatnih uređaja primjenjuju od 1. srpnja 2017.

više...

Što se mijenja u naplati HRT-ove pristojbe od 1.1.2018.?

Što se mijenja u naplati HRT-ove pristojbe od 1.1.2018.?

20.06.2017.

Dugo najavljivane promjena u naplati mjesečne pristojbe HRT-a objavljene su u Narodnim novinama, br. 46/17. Međutim, spomenute dopune Zakona o HRT-u stupaju na snagu tek 1.1.2018. i primjenjivat će se na naplatu onih tražbina mjesečnih pristojbi koje dospijevaju nakon tog datuma.

više...

Isplata dividendi i udjela u dobiti

Isplata dividendi i udjela u dobiti

03.04.2017.

Na snagu stupili i novi Zakon o porezu na dohodak i novi Pravilnik o porezu na dohodak ...

više...

Predložene izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Predložene izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

21.12.2016.

Sastavni dio paketa porezne reforme je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji ...

više...

Prijedlog novog Zakona o upravnim pristojbama

Prijedlog novog Zakona o upravnim pristojbama

14.12.2016.

Izmjene i terminološka usklađenja s važećim zakonskim propisima ...

više...

Lokalni porezi - prijedlog novog Zakona

Lokalni porezi - prijedlog novog Zakona

09.12.2016.

Propisani su određeni porezi kao jedan od izvora financiranja ...

više...

Novosti koje donosi Prijedlog novog OPZ-a

Novosti koje donosi Prijedlog novog OPZ-a

07.12.2016.

U okviru aktualne porezne reforme predloženo je donošenje novog Općeg poreznog zakona ...

više...

Predložene novine u osobnim odbicima te poreznim stopama od 1.1.2017.

Predložene novine u osobnim odbicima te poreznim stopama od 1.1.2017.

02.12.2016.

Predviđene su značajne promjene u osobnim odbicima poreznih obveznika ...

više...

Koje promjene u ovrsi na plaći se očekuju izmjenama i dopunama Ovršnog zakona

Koje promjene u ovrsi na plaći se očekuju izmjenama i dopunama Ovršnog zakona

02.11.2016.

Prijedlogom izmjena i dopuna OZ-a predlaže se proširiti osnove za određivanje ovrhe na plaći ...

više...

Objavljen je novi Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja za poduzetnike za 2016. i nadalje...

Objavljen je novi Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja za poduzetnike za 2016. i nadalje...

21.10.2016.

više...

Promjene u proračunskom računovodstvu

Promjene u proračunskom računovodstvu

03.10.2016.

Prošlog mjeseca su se dogodile izmjene i dopune u samom tekstu Pravilnika, kao i u Računskom planu ...

više...

O čemu pišemo u FIP-u br. 7/16?

O čemu pišemo u FIP-u br. 7/16?

07.07.2016.

iz sadržaja TEB-ovog časopisa/mjesečnika "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2016. izdvajamo ...

više...

Najavljene izmjene i dopune Zakona o računovodstvu

Najavljene izmjene i dopune Zakona o računovodstvu

05.07.2016.

O većim najavljenim promjenama kojima se ukida Uredba o izmjenama i dopunama ZOR-a, a pojedine odredbe iz Uredbe zajedno s drugim izmjenama i dopunama se unose u tekst Zakona ...

više...

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Mjere aktivne politike zapošljavanja

04.07.2016.

OBAVIJEST Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

više...