Financije


Prijevare u uspješnom računu i bilanci

Prijevare u uspješnom računu i bilanci

08.02.2018.

Prijevare u računu dobiti i gubitka i bilanci odnose se na namjerno netočno prikazane prihode i/ili rashode ...

više...

Plaćanje u gotovom novcu od 1. 1. 2018.

Plaćanje u gotovom novcu od 1. 1. 2018.

07.02.2018.

Snižen je prag (iznos) do kojeg se u Republici Hrvatskoj mogu obavljati plaćanja i naplate u gotovom novcu ...

više...

Izlazite iz zakupa – morate platit porez?

Izlazite iz zakupa – morate platit porez?

06.11.2017.

Poduzetnici koji djelatnost obavljaju u zakupljenom poslovnom prostoru, nerijetko, u svrhu održavanja prostora ili prilagođavanja prostora svojim potrebama i željama a vezano uz djelatnost koju obavljaju, prije ili za vrijeme poslovanja, u prostoru izvode značajne radove poput rušenja i gradnje pregradnih zidova, ugradnje podova, stolarije, instalacija i druge neodvojive imovine.

više...

Obveza fiskalizacije kod OPG-a

Obveza fiskalizacije kod OPG-a

25.08.2017.

Smatra li se obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) obveznikom fiskalizacije, te mora li izdavati račune i mora li ih fiskalizirati ovisi o tome je li OPG obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit, te gdje i kome prodaje svoje poljoprivredne proizvode.

više...

Ugostiteljske usluge na OPG-u

Ugostiteljske usluge na OPG-u

27.07.2017.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), osim poljoprivredne proizvodnje i prodaje poljoprivrednih proizvoda, u cilju boljeg korištenja proizvodnih kapaciteta, povećanja dohotka domaćinstva i osiguranja egzistencije članova poljoprivrednog gospodarstva, može pružati i ugostiteljske usluge. Treba reći da pružanje ugostiteljskih usluga nije poljoprivredna djelatnost, pa se pružanje ovih usluga u pravnom i poreznom smislu tretira drugačije.

više...

Obavezni redoslijed podijele dobiti trgovačkog društva

Obavezni redoslijed podijele dobiti trgovačkog društva

04.07.2017.

Nakon što trgovačka društva utvrde iznos neto dobiti prethodne poslovne godine (nakon oporezivanja), taj iznos spreman je za podjelu ostvarene dobiti. Odluku o podjeli dobiti donosi skupština društva (vlasnici) pri čemu mora postupati sukladno zakonskim propisima.

više...

Obveze iznajmljivača u 2017.

Obveze iznajmljivača u 2017.

30.06.2017.

Hrvatski građani, vlasnici soba, apartmana, kuća za odmor i zemljišta za kamp mogu pružati usluge smještaja u ovim objektima bez registriranja djelatnosti obrta ili osnivanja trgovačkog društva uz ispunjenje propisanih uvjeta. Za pružanje usluga smještaja iznajmljivač mora ishoditi rješenje nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

više...

Plaćanje u stranoj gotovini

Plaćanje u stranoj gotovini

25.05.2017.

Trgovačka društva, obrtnici i druge osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost osnovna sredstva, materijal, robu ili usluge koje nabavljaju iz inozemstva (a i tuzemstva) često namjeravaju platiti u EUR-ima ili drugoj stranoj gotovini. Ovdje treba biti oprezan, jer iako je devizno poslovanje liberalizirano još početkom ovog desetljeća i nadalje postoje ograničenja.

više...

Transakcije s povezanim društvima u financijskim izvještajima

Transakcije s povezanim društvima u financijskim izvještajima

06.04.2017.

U praksi se još uvijek javljaju određene nejasnoće u vezi objavljivanja transakcija s povezanim društvima u okviru bilance i RDG-a ...

više...

Zaključivanje i čuvanje poslovnih knjiga i druge dokumentacije

Zaključivanje i čuvanje poslovnih knjiga i druge dokumentacije

05.04.2017.

Za ne postupanje na propisani način propisane su visoke novčane kazne ...

više...

Imovina vrijednosti manje od 3.500,00 kn

Imovina vrijednosti manje od 3.500,00 kn

05.09.2016.

Kako ovu imovinu iskazati u poslovnim knjigama ...

više...

Odluka o imenovanju likvidatora i pravilnik o likvidaturi

Odluka o imenovanju likvidatora i pravilnik o likvidaturi

02.09.2016.

ZOR propisuje da je poduzetnik dužan odrediti odgovornu osobu za kontrolu vjerodostojnosti isprava ...

više...

O OPG-u i prodaji poljoprivrednih proizvoda

O OPG-u i prodaji poljoprivrednih proizvoda

09.08.2016.

Da bi OPG mogao prodavati svoje proizvode, osim u Upisnik OPG-a, mora biti upisan i u druge upisnike ...

više...

Tko (ne)može biti likvidator?

Tko (ne)može biti likvidator?

08.08.2016.

Tko može, odnosno tko ne može biti likvidator knjigovodstvenih isprava?

više...

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor

05.07.2016.

Isplata navedene naknade se veže uz prestanak ugovora o radu ...

više...

Trebaju li likvidatori pečat?

Trebaju li likvidatori pečat?

09.06.2016.

Zakon o računovodstvu propisuje da je likvidator dužan potpisati odnosno odobriti svaku knjigovodstvenu ispravu ...

više...

Obveze privatnih iznajmljivača

Obveze privatnih iznajmljivača

07.06.2016.

Porez na dohodak po osnovi iznajmljivanja soba, postelja, apartmana i kuća za odmor u paušalnom iznosu plaćaju ...

više...

Likvidatura knjigovodstvenih isprava

Likvidatura knjigovodstvenih isprava

04.05.2016.

Zakon o računovodstvu donio je novosti od kojih neke još uvijek zbunjuju računovođe ...

više...

Otpis obveza

Otpis obveza

12.04.2016.

U pojedinim situacijama, u poslovnim knjigama treba prestati priznavati obveze ...

više...

Jeste li se nanovo razvrstali s 1.1.2016?

Jeste li se nanovo razvrstali s 1.1.2016?

11.04.2016.

Svi poduzetnici i grupe poduzetnika trebaju se sami nanovo razvrstati po veličini ...

više...