Plaće i naknade plaća


Ograničenja od ovrhe na plaći u 2018. godini

Ograničenja od ovrhe na plaći u 2018. godini

05.01.2018.

Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr., plaći, naknadi umjesto plaće, mirovini) ovise o objavljenoj prosječnoj (neto) plaći iz prethodne godine. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz 2017. iznosila je 5.960,00 kune (Nar. nov., br. 110/17). Ovaj iznos relevantan je za provedbu ovrhe na plaći radi naplate novčanih tražbina.

više...

Tko više neće biti uzdržavani član u 2018. godini?

Tko više neće biti uzdržavani član u 2018. godini?

08.11.2017.

Zakon o porezu na dohodak, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, u svojim je prijelaznim odredbama zadržao odredbe uz poimanje uzdržavanih članova uže obitelji i djece u 2017. kao i u 2016., ali se s 1. siječnja 2018. primjenjuju nove odredbe koje nešto drugačije definiraju navedene pojmove.

više...

Minimalna bruto plaća u 2017.

Minimalna bruto plaća u 2017.

19.12.2016.

Radi se o najnižem mjesečnom iznosu bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu ...

više...

Dopunski rad kod drugog poslodavca

Dopunski rad kod drugog poslodavca

10.08.2016.

Radnik koji u punom radnom vremenu radi kod jednog poslodavca može sklopiti ugovor o radu i s drugim poslodavcem ...

više...

Naknade prema obveznom zdravstvenom osiguranju

Naknade prema obveznom zdravstvenom osiguranju

06.07.2016.

tko isplaćuje i na čiji teret?

više...

Ograničenja od ovrhe na plaći u 2016. godini

Ograničenja od ovrhe na plaći u 2016. godini

07.01.2016.

Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima ovise o objavljenoj prosječnoj plaći iz prethodne godine ...

više...

Ispravak Obrasca JOPPD

Ispravak Obrasca JOPPD

16.07.2015.

Pogreške koje su takve prirode da onemogućuju da JOPPD prođe kontrole Porezne uprave ...

više...

Plaća se mora isplatiti na tekući račun uz istovremenu uplatu doprinosa

Plaća se mora isplatiti na tekući račun  uz istovremenu uplatu doprinosa

15.07.2015.

Poslodavac mora radniku isplatiti plaću u iznosu koji je utvrđen propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu/ugovorom o radu ...

više...

Idete na bolovanje? Vodite računa i o ovome...

Idete na bolovanje? Vodite računa i o ovome...

30.06.2014.

Bolovanje za razdoblje od prvog do 42. dana isplaćuje se na teret poslodavca, ali niti jednim zakonom nije propisana visina naknade niti način utvrđivanja osnovice za naknadu

više...

Nema plaće - nema poreza (ali ima doprinosa)

Nema plaće - nema poreza (ali ima doprinosa)

21.01.2014.

Neosporno je da će novi Obrazac JOPPD unijeti novine, međutim, svakodnevno smo svjedoci brojnih krivih postupanja poreznih obveznika koja sada, u intenzivnim pripremama za novi obrazac, izlaze na vidjelo.

više...

Mora li poslodavac isplatiti božićnicu i darove djeci

01.11.2012.

Prigodne nagrade, kao što božićnica radnicima i darovi djeci, isplaćuju se radnicima ako je ta obveza propisana

više...